Børnehave: 1.865 kr.

Vuggestue: 3.375 kr.

Vuggestueprisen er incl. fuld kost og bleer.

Børnehave- og vuggestuebørn, som har søskende i Guldklumpen eller i den kommunale dagpleje, indgår i de kommunale søskenderabatordninger (fuld pris for dyreste plads og 50% på øvrige).

Indgår man ikke i den kommunale søskenderabatordning, ydes der søskenderabat efter følgende regler: