<link rel="stylesheet" href="css/skel.css" /> <link rel="stylesheet" href="css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="css/style-wide.css" />

Vi har bygget nyt og startet vuggestue!
Skal din guldklump være med?

Guldklumpen er en hyggelig og overskuelig institution med nærvær og tryghed,
hvor vi lægger vægt på, at børnene elsker at være.
Et godt alternativ til de store institutioner i Øster Hornum, Godthåb, Svenstrup eller Støvring,
fordi dit barn i trygge rammer lærer at omgås store og små og på den måde får en nem
og glidende start ind i skolelivet.

Pædagogik og faglighed

Pædagogik og faglighed betyder for børnene i Guldklumpen at de oplever et sted hvor de bliver set og hørt. Hvor de voksne omkring dem har fokus på deres trivsel, motoriske, emotionelle og sproglige udvikling. Vi leger og lærer.

Tryghed og rummelighed

Alle har brug for at blive mødt med tryghed, rummelighed og for at blive del af et fællesskab. I Guldklumpen har børn og voksne tætte relationer i et lille hus. Store og små hjælper hinanden og der er sammenhold og leg på tværs af alder og køn. I Guldklumpen er de voksne tæt på og nærværende. De kender barnet, dets forældre og måske bedsteforældre. I Guldklumpen har de voksne tid. Tid til at lytte, forstå, hjælpe og trøste. I Guldklumpen er nærvær og tryghed nøgleord.

Natur og udeliv

Natur i Guldklumpen indebærer for børn og voksne udeliv i sol og sne, regn og slud. Nærområdet bruges flittigt og der samarbejdes med de lokale borgere, så børnene får kenskab til hvad der sker omkring dem. I Guldklumpen får børnene lov til at snitte med dolk og tænde bål. Når man bliver del af vores hus, får man hurtigt lært værdien af at have bare fødder i et mudderhul.

Fællesskab og engagement

En af de vigtigste værdier i vores nuværende børnehave er samarbejdet med skolen. Vi oplever dagligt stor glæde ved at se store og små i samspil. Der er stor værdi i, at de større børn får lov til at agere rollemodeller, og at de får mulighed for at udvise omsorg for - og hjælpe de mindre.
Vi er et stærkt hold; børn, forældre og personale. Vi giver mulighed for indflydelse på møder, ved forældresamtaler og til arrangementer. Guldklumpen har en engageret, veluddannet og fagligt funderet personalegruppe og en engageret og ressourcestærk forældreguppe!

Værdigrundlag og målsætning

Guldklumpen er en selvejende institution, som lægger vægt på

  • At skabe de bedste rammer for børnene – rammer, hvor de kan trives og udvikles, og hvor der er plads til leg og læring.
  • At skabe et trygt og rummeligt miljø, hvor der gives plads til forskelligheder og hvor man kan forholde sig nysgerrigt til hinanden.
  • At Guldklumpen er et sted, der bærer og fortæller den gode historie.
  • Ansvarsfølelse for hinanden, fællesskabet og naturen.
  • Et overskueligt og hjemligt miljø, hvor alle føler sig trygge og velkomne.
  • At skabe helhed og sammenhæng i barnets hverdag, fra vuggestue til børnehave og skole.

Vores mål i samarbejdet med forældrene

 • At skabe helhed og sammenhæng i barnets hverdag, fra vuggestue til børnehave og skole.
 • At skabe et sted hvor alle kan lide at komme og hvor humor, glæde og spontanitet er af stor betydning.
 • At give barnet en forståelse for vigtigheden af sund kost og motion.
 • At børnene får kendskab til naturen og dens mangfoldighed.
 • At skabe en tryg og varm atmosfære, der gør det muligt for barnet at udvikle sig i eget tempo og sammen med andre opnå de færdigheder der skal til for at kunne starte i skole.
 • At styrke børnenes sociale kompetencer.
 • At styrke og udvikle børnenes sproglige færdigheder.
 • At præsentere børnene for mange forskellige kulturelle udtryksformer
 • At udvikle børnenes kreativitet.
 • At skabe trygge rammer for børn, forældre og personale.
 • At udvikle og fremme børnenes ansvarlighed overfor hinanden, fællesskabet og den verden de lever i.

Vuggestue

Vi er vildt begejstrede over at få nye bygninger. Samtidig glæder vi os til give helt små børn et nyt tilbud. Vi har fokus på, at børn på alle aldersniveauer hele tiden får mulighed for udvikling og læring. Vi arbejder altid ud fra børnenes perspektiv, det enkelte barns trivsel, tryghedsfølelse, udvikling. Læringsglæde har højeste prioritet.

Den nye flotte børnehave og vuggestue er delt op, så vuggestuen er i den ene ende af huset med egen legeplads, eget badeværelse og egen soveafdeling, mens køkken, børnehave og værksted er i den anden del af huset. Her bliver der også udgang til den store legeplads.

Der bliver god plads til at vuggestuebørnene kan få ro til fordybelse samtidig med at de, når de er er klar til det, kan lege med og være sammen med de større børn fra børnehaven.

Traditioner og værdier

Guldklumpen har eksisteret som børnehave i næsten 27 år. Det har den fordel, at vi kommer med en masse erfaring, som vi kan trække på. Vores værdigrundlag er så dybt integreret i os, at vi uundgåeligt tager det med os ind i alt det nye. Vi har mange gamle traditioner som vi ønsker at bevare f.eks.

 • tæt forældresamarbejde
 • bedsteforældredag
 • kalenderarrangement til jul
 • juletræsfest og sommerudflugt med skolen
 • fastelavnsfest
 • ture ud i naturen
Vi glæder os til at indtage de nye bygninger og skabe en ny række af traditioner og erfaringer.

Fakta

Adresse Guldklumpen vuggestue og børnehave
Øster Hornumvej 60
9230 Svenstrup
Telefon 24207919
E-mail guldklumpen@guldbaek-friskole.dk
Åbningstider Mandag – torsdag kl. 7.00 – 17.00
Fredag kl. 7.00 – 16.00
Priser Børnehave 1.690 kr
Vuggestue 2.945 kr
Vuggestueprisen er incl. fuld kost og bleer
Børnehave og vuggestuebørn som har søskende i Guldklumpen eller i den kommunale dagpleje indgår i de kommunale søskenderabatordninger (fuld pris for dyreste plads og 50% på øvrige).
Børn i børnehaven som udelukkende har søskende i Friskolen og således ikke indgår i de kommunale rabatordninger, får 20% søskenderabat.
Normering I Guldklumpen prioriterer vi en en høj faglighed samt en nærværende og personlig kontakt med både børn og forældre. Ligesom vi prioriterer en god normering af antal voksne i forhold til antallet af børn