Børnehave: kr. 2.082,- 

Vuggestue: kr. 4.000,- 

Vuggestueprisen er incl. kost og bleer.

Børnehavepris tillægges kr. 85,- for boller og frugt.

Børnehave- og vuggestuebørn, som har søskende i Guldklumpen eller i den kommunale dagpleje, indgår i de kommunale søskenderabatordninger (fuld pris for dyreste plads og 50% på øvrige).