Om vuggestuen og børnehaven

Pædagogik og faglighed

Pædagogik og faglighed betyder for børnene i Guldklumpen, at de oplever et sted, hvor de bliver set og hørt. Hvor de voksne omkring dem har fokus på deres trivsel, motoriske, emotionelle og sproglige udvikling. Vi leger og lærer.

Tryghed og rummelighed

Alle har brug for at blive mødt med tryghed, rummelighed og for at blive del af et fællesskab. I Guldklumpen har børn og voksne tætte relationer i et lille hus. Store og små hjælper hinanden, og der er sammenhold og leg på tværs af alder og køn. I Guldklumpen er de voksne tæt på og nærværende. De kender barnet, dets forældre og måske bedsteforældre. I Guldklumpen har de voksne tid. Tid til at lytte, forstå, hjælpe og trøste. I Guldklumpen er nærvær og tryghed nøgleord.

Natur og udeliv

Natur i Guldklumpen indebærer for børn og voksne udeliv i sol og sne, regn og slud. Nærområdet bruges flittigt, og der samarbejdes med de lokale borgere, så børnene får kenskab til hvad der sker omkring dem. I Guldklumpen får børnene lov til at snitte med dolk og tænde bål. Når man bliver en del af vores hus, får man hurtigt lært værdien af at have bare fødder i et mudderhul.

Fællesskab og engagement

En af de vigtigste værdier i vores nuværende børnehave er samarbejdet med skolen. Vi oplever dagligt stor glæde ved at se store og små i samspil. Der er stor værdi i, at de større børn får lov til at agere rollemodeller, og at de får mulighed for at udvise omsorg for – og hjælpe de mindre. Vi er et stærkt hold; børn, forældre og personale. Vi giver mulighed for indflydelse på møder, ved forældresamtaler og til arrangementer. Guldklumpen har en engageret, veluddannet og fagligt funderet personalegruppe og en engageret og ressourcestærk forældreguppe!