Når vi åbner hver dag er vores mål at det skal være en hyggelig og rolig start på dagen. Der er tid til at få sagt hej til venner og de voksne, og tid til at få sagt farvel til far og mor. Der er mulighed for morgenmad for dem der møder før 7.40.

Alle børn vil igennem hele dagen have rig mulighed for at spise når de er sultne. Børnehavebørn kan tage deres madpakke når de vil og vuggestuebørnene vil blive tilbudt mad efter behov.

Senest kl. 8.00 går børnehave og vuggestue på hver sin stue. Nu er der mulighed for forskellige aktiviteter. Nogen skal måske ud og lege, gå tur eller måske lave motorik på stuen. De planlagte formiddags aktiviteter er vores pædagogiske styreredskab. De er med til at sikre at alle børn får tilbudt aktiviteter som understøtter og udvikler det enkelte barn til det rette niveau.

Et barns selvværd styrkes bl.a. når det oplever at det KAN selv.Selvhjulpenhed er derfor et af nøgleordene der går igen i huset. Børnene inddrages i alle praktiske gøremål i huset, selvfølgelig på den enkeltes niveau. De kan være med til at lægge tøj sammen, tørre borde af, skære frugt, lægge hagesmækken til vask. Vigtigt de finder ud af at de KAN.

Kl. ca. 11.00 er der frokost. Børnehavebørnene har madpakker med. Til vuggestuebørnene vil der være frokost tilpasset børnenes alder.

Alle børn vil opleve legepladsen, skoven, eller en gå tur hver dag. Samtidigt vil det ofte være sådan at de fleste er udendørs igen efter frokost. Vuggestuen har deres egen legeplads, men der er selvfølgelig altid mulighed for, at de vuggestuebørn der har lyst, kan lege på den store legeplads sammen med de større børn. Der vil ofte være besøg af skolebørn som hygger sig med de små.

Omkring kl. 13.45 vil alle børnehavebørn blive tilbudt frugt og brød. Vuggestuen får ligeledes frugt, men tidspunktet varierer fra barn til barn, da vi tilpasser måltidet efter det enkelte barn og dets middagslur. Efter frugt er der mulighed for fri leg, hygge, oprydning og samling, der ofte byder på historier, sang eller musik.

Sidst på eftermiddagen går vuggestuen ind i børnehaven, hvor vi et kvarter før lukketid får besøg af de resterende børn fra SFO’en og hygger sammen på tværs af alder til det bliver lukketid.